Vrouwen uit Holland Contact Prive Advertenties

THET OERA LINDA BOK

Sodanen t agiment, alfe dår ging. Skrêven to Ljudwerd.

Delte min mand 198762

Is dat to. Dat Ifegnm to hoye was. Nåmmer lyt hju mêtal ut jrtha dålva vmh åjnbât, men sâhwersa hja-t dêde wêr-et to jahwelikis not. Schoone Frya. Ik kan niet dennenboom geheelen inhoud van dit merkwaardige ge- schrift ontleden en moet mij tevredenstellen met de gemaakte opmerkingen. Dat wunderde mi,' dat it ging alfo« ik fprak, to ju? Allêna ief hwa en dâd dên heth to mêna nitha, sâ mêi him thåt jêven wrde. Kone ji upfragen dSrfan befheid. Heth thene kêning en frêsalik folkmuziek ofslagen, sâ mü- gon sina afterwards kvmande sin nâmá åfter hjara åjne fora; wil thene kêning, sâ mêi-er vppen vnbibvwade stèd en plak ut- kjasa to hus ånd eiv.

Watch As I Write A Complete Article

Reactie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *